Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

1. Định nghĩa

- Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến.

2. Mức phí vận chuyển quốc tế

- Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ. Vui lòng tham khảo tại đây.

3. Chính sách vận chuyển

a. Thời gian vận chuyển

- Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm HongHac chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển từ Quảng Châu – Việt Nam. Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

  + Vận chuyển thường về Hà Nội: Từ 3 - 6 ngày

  + Vận chuyển thường về Sài Gòn: Từ 4 -7 ngày

  + Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển/đi ghép công về Sài Gòn (trong điều kiện thông thường): Từ 8 – 12 ngày

  + Các hình thức vận chuyển khác như qua đường biển có thể mất nhiều thời gian hơn do đặc thù riêng.

- Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, HongHac sẽ thông báo tới Khách hàng.

- Sau thời gian 45 ngày kể từ khi vận chuyển, trong điều kiện thông quan thông thường, nếu hàng hóa chưa về kho của HongHac, Khách hàng có quyền đề xuất hủy đơn hàng. HongHac sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét đề nghị của Quý Khách.
(*Lưu ý: Không áp dụng với trường hợp chậm thông quan do thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, bệnh dịch, tình hình chính trị, kiểm hóa của cơ quan chức năng...)  

b. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

- Đối với vấn đề thất lạc/mất mát do các nguyên nhân chủ quan từ phía HongHac và đơn vị vận chuyển, HongHac sẽ bồi thường toàn bộ giá trị hàng hóa gặp sự cố.

(Chính sách được điều chỉnh lần cuối ngày 08/11/2023.

Để tham khảo phiên bản trước đây của Chính sách vận chuyển quốc tế, vui lòng tham khảo tại ĐÂY).