Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

Vui lòng truy cập vào đường dẫn sau: https://dathang.honghacorder.com/#/login 

Điền vào tất cả các trường thông tin:

- Tên tài khoản

- Số điện thoại

- Email

- Mật khẩu

- Nhập mật khẩu

Lưu ý: Trường * là bắt buộc

Tiến hành đăng nhập tại: https://dathang.honghacorder.com/#/login  bằng tên người dùng và mật khẩu vừa tạo để tiến hành đặt hàng