Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

-  Bước 1: Tìm kiếm và đặt hàng các mặt hàng muốn mua vào giỏ hàng (tham khảo "Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ đặt hàng")

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản trên Honghacorder.com, chọn "Giỏ hàng"- Bước 3: Tại giỏ hàng, chọn mặt hàng bạn muốn mua


- Bước 4: Chọn các dịch vụ được liệt kê rồi nhấn “ Lưu - Bước 5: Bấm để “ ĐẶT HÀNG NGAY 

-  Bước 6: Tạo địa chỉ giao hàng

-  Bước 7: Nạp tiền vào tài khoản để nạp đơn hàng theo hướng dẫn Tại đây

- Bước 8: Chọn "ĐẶT CỌC NGAY