Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

- Bước 1: Truy cập vào trang chủ https://honghacorder.com/

- Bước 2: Click vào “Đăng nhập”

- Bước 3: Click vào “Quên mật khẩu”

- Bước 4: Nhập địa chỉ email đã đăng ký tài khoản HongHac > Chọn "Lấy mật khẩu"

- Bước 5: Kiểm tra email để lấy lại mật khẩu

- Bước 6: Nhập mật khẩu mới và nhấn “Xác nhận”