Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

Để tạo khiếu nại dịch vụ, Khách hàng truy cập trang chi tiết đơn hàng. Sau đó click vào nút “Khiếu nại đơn”

 

Tiếp theo, Khách hàng thao tác chọn các thông tin như hình ảnh hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn lý do khiếu nại

Bước 2: Chọn phương án xử lý

Bước 3: Nhập số tiền đề xuất

Bước 4: Đính kèm hình ảnh sản phẩm/kiện hàng đang khiếu nại

Bước 5: Mô tả chi tiết nội dung khiếu nại

Bước 6: Kết thúc thao tác ấn "TẠO KHIẾU NẠI".

*Lưu ý: Đối với các khiếu nại cùng nội dung trên đơn, Khách Hàng chỉ cần tạo 1 Khiếu nại trên 1 link sản phẩm trên đơn vầ ghi chú rõ nội dung, thông tin trong chi tiết Khiếu nại.