Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

Để yêu cầu giao hàng, khách hàng có thể thực hiện một trong các cách sau:

1. Thực hiện yêu cầu giao hàng trên hệ thống HongHac:

Bước 1: Truy cập vào trang yêu cầu giao hàng [https://dathang.honghacorder.com/#/delivery]

Bước 2: Lựa chọn danh sách các kiện hàng cần yêu cầu giao, lựa chọn địa chỉ nhận hàng và click Yêu cầu giao hàng.

2. Gọi điện trực tiếp đến kho phân phối Việt Nam để yêu cầu giao hàng;

3. Liên hệ với Đội ngũ chăm sóc khách hàng thông qua công cụ chat trực tuyến trên website hoặc số hotline trên trang chủ;