Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

Để thực hiện rút tiền khỏi tài khoản Honghacorder.com, Quý khách vui lòng gửi email yêu cầu rút tiền tới hòm thư chăm sóc khách hàng: hotro.honghacorder@gmail.com.
- Email sử dụng để gửi yêu cầu rút tiền phải là email Quý khách sử dụng đăng ký trên Honghacorder.com.
- Số tiền yêu cầu rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản trên hệ thống và không còn các khoản cần truy thu.

- Trong email, Quý khách vui lòng gửi thông tin bao gồm: Số tiền muốn rútSTK ngân hàng, họ tên chủ tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng thụ hưởnglý do rút tiền.

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu rút tiền, Honghacorder.com sẽ thực hiện việc xác nhận chủ sở hữu tài khoản và hoàn tất việc chuyển tiền tới Quý khách.

Trong trường hợp Quý khách nhận tiền không thông qua các ngân hàng Honghacorder.com có tài khoản, việc nhận được tiền có thể mất nhiều thời gian hơn do các thủ tục từ phía ngân hàng.