Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

Kiểm tra kỹ sản phẩm và giá cả của hàng hóa đã đặt, nhấp vào ''Đặt hàng'' để hoàn tất. Khách hàng trao đổi trên đơn hàng với nhân viên mua hàng nếu cần.

HongHac sẽ tiến hành mua hàng với nhà cung cấp trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng, sau đó tiến hành chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.