Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

- HongHac cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của HongHac là hành vi được nghiêm cấm.

- HongHac chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng HongHac.

 

2. Bảo mật thông tin cá nhân

- Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên HongHac được bảo mật tuyệt đối. HongHac cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng HongHac và công ty Alimama dành cho Khách hàng.

 

3. Chính sách lưu trữ thông tin 

- HongHac sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của HongHac.

- Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, HongHac có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.

- HongHac sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của HongHac nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.

- Hệ thống của HongHac sẽ tự động thực hiện một số tác vụ sau:

  + Tự động chuyển trạng thái “Khách nhận hàng” sau 2 tuần giao hàng cho các đơn hàng có trạng thái “Đang giao. Viêc chuyển trạng thái này nhằm mục đích kiểm soát đúng trạng thái đơn hàng; không ảnh hưởng tới dữ liệu và các thông tin trao đổi về đơn hàng (nếu có).

  + Tự động chuyển trạng thái “HỦY” đối với các đơn hàng được tạo nhưng không đặt cọc sau 30 ngày tạo đơn. Tự động xóa các sản phẩm lưu trong giỏ hàng nhưng không tạo đơn sau 30 ngày.

  + Tự động xóa các đơn hàng có trạng thái “HỦY” hoặc “HẾT HÀNG” khỏi Danh sách đơn hàng của Quý khách sau 60 ngày lưu trên hệ thống;

  + Truy thu tài chính đối với các đơn hàng còn thiếu tiền hàng, PVC hoặc phí dịch vụ hoặc chuyển nhầm trạng thái “hết hàng”