Hàng không VC  / Đăng ký
Ngôn ngữ
Được hỗ trợ bởi Translate

Quy định tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh

Kính gửi Quý Khách hàng!

Để giúp Quý Khách hàng dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nhẹ, cồng kềnh, HongHac thông báo về Cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:

I.    Định nghĩa:

1. Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng.

2. Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:
Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng VCT, CPN.
Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/9000
Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng CPTK.
Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/6000

 

II.    Quy định của HongHac:

1.      Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, HongHac sẽ tính PVC theo cân nặng quy đổi. 
        Nếu cân nặng quy đổi < hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, HongHac tiến hành tính PVC theo cân nặng thực tế.

2.      Trong điều kiện cho phép (khi HongHac có thể ghép chung những kiện hàng thuộc nhiều chủng loại vào một lô hàng), HongHac sẽ hỗ trợ không tính PVC theo cân nặng quy đổi đối với kiện hàng có thể tích <0.02m3). 

                                        

-  Công thức quy đổi ra thể tích (cm3) = Dài * Rộng * Cao/1.000.000
*Ví dụ:  Một kiện hàng có kích thước:

             Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 20cm/1.000.000 = 0.02m3

3.      HongHac mặc định tính PVC theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng và chủ động truy thu tiền PVC còn thiếu nếu trước đó kiện hàng chưa được tính PVC theo đúng Quy định của Chính sách.

4.      HongHac sẽ cân, đo kích thước thực tế của kiện hàng tại Quảng Châu và sẽ áp dụng đúng Quy tắc tính phí trên mà không có trách nhiệm thông báo lại đối với mỗi đơn hàng cụ thể. Trường hợp muốn kiểm tra cách tính phí, khi nhận hàng. Khách hàng có thể đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức quy đổi, gửi hình ảnh xác thực kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của HongHac (nếu cần).
 

Quy định được điều chỉnh vào 17h30 ngày 27/03/2017.

Trân trọng thông báo!

HongHacorder.com